O projektu

Tento projekt vznikl jako řešení problému neefektivního hledání spoluzakladatelů startupů v České republice.

Kdo za tím stojí

Autorem projektu je Pavel Šimeček.

Projekt je ve fázi MVP, prostě je to teprve beta-verze s minimální funkcionalitou. Vize do budoucna je nabídnout aktivnější obsah pro širší startupovou komunitu, v tuto chvíli je však StartMe zaměřeno čistě na hledání spolupracovníků. Jedná se o neziskový projekt a v tuto chvíli neuvažujeme o jeho komercionalizaci.

Pro připomínky k funkčnosti můžete s výhodou využít widget "Feedback & Support" v prostřed pravého okraje stránky. Případně je možno psát přímo na info@startme.cz.

Na tomto místě děkuji nemalé skupině poradců a prvním odvážným zaregistrovaným.

Průzkum ve startupové komunitě

Realizaci projektu předcházel průzkum, který odhalil nevyužitý lidský potenciál v českých startupových komunitách.

Ve spolupráci s brněnským StartupClubem byl uskutečněn průzkum mezi komunitou, která chodí na semináře StartupClubu a odebírá jeho newsletter. Prostě takové typická lokální startupová komunita. Byl proveden dotazníkovým šetřením a zúčastnilo se ho 85 lidí. Z těchto 85 lidí se 37 (43%) cítílo být součástí běžícího startupu a 41 (48%) hledalo příležitost startup založit nebo se do něj přidat. Pouze 7 (9%) z dotazovaných se v komunitě pohybovalo s jiným záměrem.

 

Překvapivé bylo zjištění že 73% lidí, kteří se cítili být součástí běžícího startupu, chtěla rozšířit tým.

Z těch 41 lidí, kteří se chtěli teprve součástí startupu stát, bylo 21 (51%) samotných a 12 (29%) měli základ týmu, který chtěli rozšířit.

 

V současné době kupodivu skoro nikdo nepoužívá k sestavení týmu LinkedIn nebo Angelist. Ukazuje se, že týmy vznikají typicky na bázi dřívějších známostí, nejvíce se do týmu rekrutuje z řad kamarádů, následuje seznámení na škole a v práci.

Zajímavé je, že odborné semináře, které tvoří páteř startupových akcí, k sestavení týmu pomáhají pouze okrajově. Můžeme to pravděpodobně přičíst na vrub poměrně špatně fungujícímu networkingu, protože Češi networkovat neumí a mnozí ani nechápou, k čemu by to mohlo být dobré.

 

Dotazovaní rovněz vybírali, co jsou největší překážky ve shánění lidí do týmu. Tvrdí, že prostě nepotkávají dostatek schopných lidí. Podstatnými příčinami je také malá výtěžnost jednotlivých setkávacích akcí, málo akcí celkově a těžký odhad na dovednosti potkaných lidí.